PROGRAMUS

Szkoła Programowania

“Każdy powinien nauczyć się programowania, ponieważ uczy to myślenia”

– Steve Jobs

NASZE ZAJĘCIA

Nowoczesne metody

Uczymy programować w wielu aplikacjach, m.in w Minecrafcie i przyjaznym języku Scratch, pozwalającym stworzyć interaktywne opowieści i animacje oraz gry (najfajniejsze dla młodych, przyszłych programistów).

70
Nauka poprzez zabawę

Poprzez zabawę rozwijane są kluczowe umiejętności: logiczne myślenie, kreatywne podejście, precyzyjne prezentowanie swoich myśli, koncentracja i skupienie oraz praca w grupie.

MAŁE GRUPY


Zajęcia odbywają się w małych grupach, minimum 5 osób, maksymalnie 10. Jesteśmy elastyczni i grupy są utworzone według wieku dostosowując się do umiejętności uczestników.

Czy każdy może uczyć się programowania?

TAK! 

Dzięki nauce programowania kursanci zaczynają szybciej rozumieć przedmioty ścisłe, rozwijają umiejętności współpracy, uczą się języka angielskiego, rozwijają umiejętności manualne oraz pożytecznie spędzają czas przy komputerach i tabletach.

Czym jest programowanie?

Programowanie to połączenie wielu dziedzin i czynników, zaczynając od matematyki i logicznego myślenia, przez mechatronikę, fizykę i język angielski, na estetyce wykonania kończąc.

SCRATCH + KODU

Edukacyjny język obiektowy, umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki.

HTML + CSS + JS

Języki, dzięki którym można zaprojektować, stworzyć ciekawe, responsywne strony internetowe.

MINECRAFT + ROBLOX

Programowanie w grze w prosty i przyjemny sposób nauczy logicznie układać kod. Dzieci programując od razu widzą w grze efekty swojej pracy.

JAVA

Obiektowy język programowania do tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego.

CZY DZIECI POWINNY UCZYĆ SIĘ PROGRAMOWANIA?

Nauka programowania to w rzeczywistości wiele korzyści dla dziecka. Młody człowiek poznaje nowe technologie, a także zaczyna je rozumieć i wykorzystywać do własnych potrzeb. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że poznawanie zasad kodowania i języków programowania przynosi doskonałe efekty już w przypadku młodszych dzieci.

 
ROZWIJA LOGICZNE MYŚLENIE

Programowanie wymaga poznania szeregu algorytmów i rozumienia ich, konieczne jest też przewidywanie konsekwencji danego rozwiązania i planowanie działań. Programowanie to również zdolność analizowania.

 
WYZWALA KREATYWNOŚĆ

Programowanie to nabywanie umiejętności poszukiwania rozwiązań. To konstruowanie, tworzenie nowych budowli w postaci oprogramowania z małych elementów, właściwych dla wybranych języków programowania.

 
UCZY CIERPLIWOŚCI I WYTRWAŁOŚCI

Przy tworzeniu programu trudno jest uniknąć błędów. Niejeden programista spędził nieraz wiele godzin na poszukiwaniu brakującego przecinka. Dzieci wyrabiają w sobie nawyk poszukiwania lepszych rozwiązań.

 
ROZWIJA ZDOLNOŚCI POZNAWCZE

Korzyści płynące z nauki programowania porównywalne są często do tych płynących z dwujęzyczności. Nauka kodowania jest zbliżona do nauki nowego języka obcego. Coraz częściej programowanie jest określane „językiem przyszłości”.

 
KORZYŚCI ROZWOJOWE I EDUKACYJNE

Dzieci, które uczono podstaw informatyki (myślenie algorytmiczne i konstrukcje logiczne) zanotowały znaczne postępy w takich obszarach jak pamięć wzrokowa, zdolności poznawcze i umiejętności językowe.

 
UCZY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Dzieci poznają komendy, dzięki którym mogą osiągnąć określony cel, uczą się także, w jaki sposób rozłożyć, duży i złożony problem na szereg małych, mniej skomplikowanych, a co za tym idzie, łatwiejszych do rozwiązania.

 
POZWALA ZROZUMIEĆ ŚWIAT TECHNOLOGII

Dziecko uzyskuje bardzo istotną w dzisiejszych czasach świadomość nowych technologii. Rozumiejąc to będzie mieć wpływ na przyszłość, realizując swoje pomysły, zostanie twórcą wielu rozwiązań cyfrowych.

 
CIEKAWA I DOBRA PRACA

Eurostat szacuje, że na naszym rynku brakuje ponad 50 tys. koderów, na świecie 500 tys. Uczenie dzieci programowania to inwestowanie w ich zawodową przyszłość. Umiejętność programowania otwiera nowe ścieżki kariery.

Kontakt
Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze Szkołą Programowania PROGRAMUS na moją prośbę, na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.